Med hjälp av bokstäverna x, e, r, o, x kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver (1)

xerox (20)

3 - Ord bestående av bokstäver (1)

oxe (11)

2 - Ord bestående av bokstäver (4)

er (2)ex (9)ox (10)ro (3)