Med hjälp av bokstäverna u, p, p, s, k, j, u, t, n, i, n, g, a, r, n, a kan följande ord bildas:

16 - Ord bestående av bokstäver (1)

uppskjutningarna (36)

14 - Ord bestående av bokstäver (1)

uppskjutningar (34)

13 - Ord bestående av bokstäver (1)

skjutningarna (24)

12 - Ord bestående av bokstäver (1)

uppskjutning (32)

11 - Ord bestående av bokstäver (4)

njutningars (21)skjutningar (22)tappningars (18)upprustning (24)

10 - Ord bestående av bokstäver (5)

kapningars (15)njutningar (20)puritanska (17)tappningar (17)uppskjutna (29)

9 - Ord bestående av bokstäver (27)

garantins (10)grannskap (14)insjuknar (19)insjuknat (19)inskjutna (19)kapningar (14)knastriga (11)knutarnas (13)kungarnas (14)kunnigast (14)njutnings (19)pantnings (13)paprikans (16)pinnarnas (12)prutnings (16)pungarnas (16)punkarnas (16)puritansk (16)ringaktas (11)sanningar (10)skjutning (20)spaningar (13)tappnings (16)tinnarnas (9)tupparnas (18)uppskjuta (28)uppskurna (22)

8 - Ord bestående av bokstäver (74)

aktnings (10)anarkins (9)anarkist (9)angripas (12)angripna (12)aningars (9)anknutna (12)anrikats (9)argsinta (9)aspirant (11)garantin (9)garantis (9)grannast (9)granskat (10)ingjutas (18)ingjutna (18)inkastar (9)insjukna (18)inskjuta (18)intagnas (9)istappar (14)januaris (17)japanskt (18)kajutans (18)kapnings (13)knappars (15)knappast (15)knapriga (13)knaprigt (13)knastrig (10)knippans (15)knutarna (12)krusning (13)kungarna (13)nitarnas (8)njutning (18)pakistan (12)pantning (12)paprikan (15)parnings (12)partiska (12)pikarnas (12)pinnarna (11)prutning (15)pungarna (15)punkarna (15)putsning (15)ringakta (10)rustning (12)signatur (12)skingrat (10)skitarna (9)snutarna (11)spikarna (12)springan (12)sprungit (15)sprungna (15)stigarna (9)tappning (15)tikarnas (9)tinnarna (8)tjusning (18)tragiska (10)trappans (14)tupparna (17)ugnarnas (12)ukrainas (12)ungarnas (12)uppringt (18)upprusta (20)uppskjut (27)uppstiga (18)upptagas (18)upptagna (18)

7 - Ord bestående av bokstäver (130)

aktning (9)anarkin (8)angripa (11)angrips (11)aningar (8)annikas (8)anrikas (8)anrikat (8)apatins (10)apatisk (11)argsint (8)augusti (14)garanti (8)gnistan (8)gnistra (8)granska (9)grinats (8)grunnat (11)gunnars (11)gurkans (12)ingjuta (17)ingjuts (17)inkasta (8)intagas (8)intagna (8)iranska (8)iranskt (8)januari (16)japansk (17)juntans (16)kajutan (17)kajutas (17)kannans (8)kantiga (9)kapning (12)kappans (14)kargast (9)kartans (8)kastanj (14)knappar (14)knaprat (11)knaprig (12)knasiga (9)knasigt (9)knastra (8)knipans (11)knippan (14)knippas (14)knipsar (11)knipsat (11)knutars (11)kransat (8)krigats (9)kristna (8)kritans (8)krupits (14)krusiga (12)krusigt (12)kungars (12)kunniga (12)kunnigt (12)kuranta (11)nappars (13)nappats (13)nitarna (7)pannans (10)paprika (14)parasit (10)parning (11)partisk (11)patriks (11)pikarna (11)pinnars (10)pratiga (11)prunkat (14)pungars (14)puritan (13)rankast (8)rankats (8)ringast (8)ruskiga (12)ruskigt (12)sanning (8)sigtuna (11)sikarna (8)sipprat (13)sjuknar (17)sjuknat (17)sjungit (17)sjungna (17)sjunkit (17)sjunkna (17)skingra (9)skippar (14)skippat (14)skjutna (17)skrapat (11)snappar (13)snappat (13)snarkat (8)spaning (11)sparkat (11)sprakat (11)springa (11)sprutan (13)spunnit (13)stannar (7)strukna (11)stungna (11)suparna (13)tankars (8)tappras (13)taskiga (9)tikarna (8)tinnars (7)tjusiga (17)tragiks (9)tragisk (9)trappan (13)trappas (13)trasiga (8)tungans (11)tunnans (10)tuppars (16)turings (11)ugnarna (11)ukraina (11)ungarna (11)upptaga (17)utsagan (11)

6 - Ord bestående av bokstäver (264)

agnars (7)agnats (7)aktris (7)anarki (7)angrip (10)anings (7)anitas (6)ankans (7)annans (6)annars (6)annats (6)annika (7)anrika (7)ansgar (7)anskri (7)antika (7)apatin (9)argast (7)arians (6)ariska (7)ariskt (7)artiga (7)august (13)aurans (9)ganska (8)gapats (10)garant (7)gaskar (8)gastar (7)gatans (7)gipsar (10)gipsat (10)gjutas (16)gjutna (16)gnista (7)granat (7)granit (7)granna (7)gratis (7)grinas (7)grinat (7)gripas (10)gripna (10)grunna (10)grupps (16)grusat (10)gunnar (10)gurkan (11)gurkas (11)guruns (13)ingjut (16)inkans (7)inkast (7)insupa (12)intaga (7)intags (7)iransk (7)isarna (6)istapp (12)jagats (13)jaguar (16)jakars (13)jakats (13)japans (15)juntan (15)jurist (15)kajans (13)kajuta (16)kanins (7)kannan (7)kantar (7)kantas (7)kantig (8)kantra (7)kapats (10)kappan (13)karats (7)karins (7)kartan (7)kastar (7)katrin (7)kistan (7)knappa (13)knapps (13)knappt (13)knapra (10)knasig (8)knipan (10)knipas (10)knipna (10)knippa (13)knipsa (10)knutar (10)knutna (10)kransa (7)krigas (8)krigat (8)kritan (7)kritas (7)krupit (13)krupna (13)krusat (10)krusig (11)kungar (11)kunnat (10)kunnig (11)kupans (13)kupats (13)kurant (10)nappar (12)nappas (12)nappat (12)nitars (6)njutas (15)nupits (12)paniks (10)pannan (9)pansar (9)pantar (9)pantas (9)parant (9)parats (9)pastan (9)patina (9)patrik (10)pigans (10)pikars (10)pinats (9)pingst (10)pinnar (9)pipans (12)pirats (9)piskan (10)piskar (10)piskat (10)pratas (9)pratig (10)prisat (9)prunka (13)prutas (12)pukans (13)pungar (13)punkar (13)pustar (12)putsar (12)rakast (7)raknat (7)rankas (7)rankat (7)raskat (7)raspat (9)rikast (7)riktas (7)ringas (7)ringts (7)ripans (9)rispat (9)runans (9)runnit (9)rusiga (10)rusigt (10)ruskat (10)ruskig (11)rustik (10)rutans (9)saknar (7)saknat (7)saktar (7)sankta (7)sargat (7)siarna (6)signar (7)signat (7)siktar (7)sinkar (7)sinkat (7)sinnat (6)sippan (12)sippra (12)sjukna (16)sjunga (16)sjunka (16)skapar (10)skapat (10)skaran (7)skarpa (10)skarpt (10)skatan (7)skippa (13)skitar (7)skjuta (16)skrapa (10)skriat (7)skurat (10)skurit (10)skurna (10)skutan (10)snappa (12)snaran (6)snarka (7)snikna (7)snutar (9)spakar (10)spanar (9)spanat (9)sparat (9)sparka (10)spikar (10)spinna (9)spiran (9)spirat (9)spraka (10)sprang (10)spring (10)sprint (9)spruta (12)stakar (7)stanna (6)starka (7)stigar (7)stigna (7)stinga (7)stinka (7)stugan (10)stupar (12)sturup (15)suktar (10)surnat (9)tankar (7)tapirs (9)tappar (12)tappas (12)tappra (12)taskig (8)tikars (7)tinnar (6)tippar (12)tippas (12)tipsar (9)tjusar (15)tjusig (16)tragik (8)trappa (12)trasan (6)trasig (7)traska (7)trugas (10)trupps (15)tungan (10)tungas (10)tunnan (9)tuppar (15)turing (10)ugnars (10)ungars (10)unnats (9)upptar (15)upptas (15)uranus (12)urnans (9)utpris (12)utsaga (10)utsira (9)utsuga (13)

5 - Ord bestående av bokstäver (303)

agans (6)agats (6)agnar (6)agnas (6)agnat (6)ainas (5)aktar (6)aktas (6)akuta (9)anats (5)aning (6)anita (5)ankan (6)ankar (6)annan (5)annas (5)annat (5)ansar (5)ansat (5)antag (6)antar (5)antas (5)antik (6)apans (8)apart (8)apati (8)apats (8)argas (6)arian (5)arias (5)arisk (6)artig (6)asiat (5)askan (6)askar (6)askat (6)aspar (8)astra (5)auran (8)auras (8)gapar (9)gapas (9)gapat (9)gasar (6)gasat (6)gasta (6)gatan (6)ginst (6)gipsa (9)girat (6)gjuta (15)gjuts (15)gnist (6)gnuns (9)grann (6)grant (6)grina (6)gripa (9)grips (9)grunt (9)grupp (15)grusa (9)gunst (9)gurka (10)gurun (12)gurus (12)ikapp (12)ikast (6)ingas (6)inkan (6)inkas (6)innan (5)insup (11)intag (6)intar (5)intas (5)iraks (6)irans (5)jagar (12)jagas (12)jagat (12)jakar (12)jakas (12)jakat (12)japan (14)junis (14)junta (14)kajan (12)kajas (12)kajsa (12)kajut (15)kanar (6)kanat (6)kanin (6)kanna (6)kanta (6)kapar (9)kapas (9)kapat (9)kappa (12)karat (6)karga (7)kargt (7)karin (6)karps (9)karta (6)kasta (6)kinas (6)kisar (6)kisat (6)kista (6)knapp (12)knipa (9)knips (9)knuts (9)krans (6)kriga (7)krigs (7)kring (7)krita (6)krupp (15)krusa (9)kunga (10)kungs (10)kunna (9)kupan (12)kupar (12)kupas (12)kupat (12)kurat (9)kurts (9)kusin (9)kutar (9)nakna (6)nappa (11)napps (11)nasar (5)natur (8)nians (5)ninas (5)nitar (5)nitas (5)njuta (14)njuts (14)nunna (8)nupit (11)pakts (9)panik (9)panna (8)panta (8)papua (14)paras (8)parat (8)paris (8)parti (8)parts (8)pasta (8)pigan (9)pikar (9)pinar (8)pinas (8)pinat (8)pipan (11)pipas (11)pirat (8)piska (9)prags (9)prakt (9)prata (8)prins (8)prisa (8)pruta (11)pukan (12)punkt (12)pusta (11)putar (11)putsa (11)rakat (6)rakna (6)ranka (6)rankt (6)rasat (5)raska (6)raskt (6)raspa (8)rasta (5)rikas (6)rikta (6)ringa (6)rings (6)ringt (6)rinna (5)ripan (8)ripas (8)rispa (8)rista (5)ritas (5)runan (8)rusat (8)rusig (9)ruska (9)rusta (8)rutan (8)rutin (8)sagan (6)sakna (6)sakta (6)sanka (6)sankt (6)sanna (5)sarga (6)satan (5)satin (5)satir (5)signa (6)sikar (6)sikta (6)sinar (5)sinat (5)sinka (6)sippa (11)sirap (8)sirat (5)sjuan (14)sjuka (15)sjukt (15)sjung (15)skapa (9)skara (6)skarp (9)skata (6)skina (6)skinn (6)skira (6)skirt (6)skita (6)skjut (15)skria (6)skrin (6)skura (9)skuta (9)snara (5)snart (5)spana (8)spann (8)spara (8)spark (9)spika (9)spinn (8)spira (8)spjut (17)sprit (8)sprut (11)spurt (11)stank (6)stark (6)stiga (6)stina (5)sting (6)strup (11)stuga (9)stugu (12)stupa (11)sugit (9)sukta (9)supar (11)supit (11)surna (8)tagar (6)tagas (6)tagna (6)tanka (6)tapir (8)tappa (11)tians (5)tikar (6)tinar (5)tinas (5)tippa (11)tipsa (8)tjugu (18)tjura (14)tjusa (14)trapp (11)trasa (5)tripp (11)truga (9)trupp (14)tunga (9)tunna (8)turas (8)tusan (8)ugnar (9)ungar (9)ungas (9)unika (9)unikt (9)unkna (9)unnar (8)unnas (8)unnat (8)uppta (14)urnan (8)

4 - Ord bestående av bokstäver (219)

agan (5)agar (5)agas (5)agat (5)agna (5)agns (5)aina (4)akta (5)akts (5)akut (8)anar (4)anas (4)anat (4)anis (4)anka (5)anna (4)anns (4)ansa (4)anta (4)anti (4)anus (7)apan (7)apar (7)apas (7)apat (7)arga (5)argt (5)aria (4)arks (5)arta (4)arts (4)asar (4)aska (5)asta (4)aura (7)gapa (8)garn (5)gasa (5)gask (6)gast (5)gata (5)gatu (8)gikt (6)gira (5)gjut (14)gnun (8)gnus (8)gran (5)grin (5)grip (8)gris (5)grus (8)guns (8)gupp (14)gurk (9)guru (11)ians (4)inga (5)inka (5)inta (4)irak (5)iran (4)isar (4)isat (4)jaga (11)jaka (11)jakt (11)jans (10)juni (13)just (13)kaja (11)kajs (11)kana (5)kann (5)kant (5)kapa (8)kapp (11)karg (6)karp (8)kars (5)kart (5)kast (5)kina (5)kisa (5)kist (5)knip (8)knut (8)krag (6)kran (5)kras (5)krig (6)kris (5)krit (5)krus (8)krut (8)kung (9)kupa (11)kupp (14)kura (8)kurs (8)kurt (8)kust (8)kuta (8)napp (10)nian (4)niga (5)nina (4)nita (4)njur (13)njut (13)pakt (8)pann (7)pant (7)para (7)park (8)pars (7)part (7)paus (10)pias (7)piga (8)pina (7)pinn (7)pipa (10)pips (10)prag (8)prat (7)pris (7)prut (10)puka (11)pung (11)punk (11)pura (10)purt (10)pust (10)puta (10)raka (5)rakt (5)rang (5)rank (5)rann (4)rapp (10)raps (7)rasa (4)rask (5)rast (4)rauk (8)rika (5)riks (5)rikt (5)ring (5)ripa (7)risk (5)rist (4)rita (4)rits (4)ruin (7)runa (7)runt (7)rusa (7)ruta (7)ruts (7)saga (5)sagt (5)sank (5)sann (4)sant (4)sara (4)siar (4)siat (4)sikt (5)sina (4)sira (4)sjua (13)sjuk (14)skar (5)skat (5)skin (5)skir (5)skit (5)skri (5)skur (8)snar (4)snut (7)spak (8)spik (8)star (4)stig (5)stug (8)stup (10)suga (8)sunt (7)supa (10)sura (7)surt (7)taga (5)tank (5)tapp (10)tian (4)tias (4)tiga (5)tina (4)ting (5)tips (7)tjur (13)tras (4)tung (8)tunn (7)tupp (13)turk (8)turs (7)ugns (8)unga (8)ungt (8)unik (8)unna (7)uran (7)urin (7)urna (7)utan (7)

3 - Ord bestående av bokstäver (82)

aga (4)agn (4)aik (4)air (3)akt (4)ana (3)ank (4)ann (3)ans (3)apa (6)arg (4)ark (4)ars (3)art (3)ask (4)asp (6)atp (6)gap (7)gas (4)gat (4)gin (4)gir (4)gnu (7)gun (7)ian (3)isa (3)itu (6)jag (10)jak (10)jan (9)kaj (10)kan (4)kap (7)kar (4)kur (7)nia (3)nit (3)par (6)pga (7)pia (6)pig (7)pik (7)pin (6)pip (9)puk (10)pur (9)rak (4)ras (3)rik (4)ris (3)rit (3)run (6)rus (6)rut (6)sak (4)sia (3)sig (4)sik (4)sin (3)sir (3)sju (12)ska (4)sri (3)sug (7)sup (9)sur (6)tag (4)tak (4)tar (3)tas (3)tia (3)tig (4)tik (4)tkr (4)tur (6)ugn (7)ung (7)uns (6)upp (12)urs (6)usa (6)uti (6)

2 - Ord bestående av bokstäver (26)

ai (2)aj (8)an (2)ar (2)as (2)in (2)is (2)ja (8)ju (11)kg (4)kr (3)ni (2)nr (2)nu (5)pi (5)pr (5)ps (5)sa (2)si (2)sj (8)sk (3)st (2)ta (2)tu (5)ur (5)ut (5)