Med hjälp av bokstäverna u, p, p, k, o, p, p, l, i, n, g, a, r, n, a, s kan följande ord bildas:

16 - Ord bestående av bokstäver (1)

uppkopplingarnas (34)

15 - Ord bestående av bokstäver (1)

uppkopplingarna (33)

14 - Ord bestående av bokstäver (1)

uppkopplingars (32)

13 - Ord bestående av bokstäver (2)

kopplingarnas (22)uppkopplingar (31)

12 - Ord bestående av bokstäver (2)

kopplingarna (21)uppkopplings (30)

11 - Ord bestående av bokstäver (3)

kopplingars (20)uppkoppling (29)upplagornas (22)

10 - Ord bestående av bokstäver (16)

inlagornas (12)kapningars (15)klingornas (13)klipparnas (17)klippornas (18)knippornas (18)knopparnas (18)kopplarnas (18)kopplingar (19)kroppsliga (19)plankornas (15)popplarnas (20)skalningar (12)spolningar (15)upplagorna (21)uslingarna (14)

9 - Ord bestående av bokstäver (43)

alikornas (11)analogins (11)grannskap (14)inkapslar (13)inkopplar (17)inkopplas (17)inlagorna (11)kapningar (14)kappornas (17)karolinas (11)klingorna (12)klipparna (16)klipporna (17)knipornas (14)knipporna (17)knipsluga (17)knogarnas (12)knoparnas (14)knopparna (17)konungars (15)kopparnas (17)kopplarna (17)kopplings (18)kroppslig (18)kungarnas (14)lungornas (14)lupparnas (18)organiska (12)pappornas (19)paprikans (16)plankorna (14)plogarnas (14)popplarna (19)pulkornas (17)pungarnas (16)punkarnas (16)puppornas (22)sannolika (11)slingorna (11)sniglarna (10)spaningar (13)upplagans (19)upplagors (20)

8 - Ord bestående av bokstäver (107)

alikorna (10)analogin (10)anarkins (9)angripas (12)angripna (12)aningars (9)ankornas (10)galornas (10)garnison (10)glorians (10)gulornas (13)iglarnas (9)iglornas (10)ignorans (10)inkapsla (12)inkoppla (16)inlagans (9)inlagors (10)inslagna (9)kalorins (10)kapnings (13)kapporna (16)karolina (10)kilarnas (9)klappars (15)klingans (10)klingors (11)klippans (15)klippors (16)klungans (13)knappars (15)knapriga (13)kniporna (13)knippans (15)knippors (16)knipslug (16)knogarna (11)knoparna (13)knoppars (16)konungar (14)kopparna (16)kopparns (16)koppling (17)korsning (11)krusning (13)kulornas (13)kungarna (13)kupornas (16)kursplan (15)ligornas (10)likarnas (9)linornas (9)lungorna (13)lupparna (17)luspanka (15)okunniga (14)organisk (11)papporna (18)paprikan (15)parnings (12)pigornas (13)pikarnas (12)pilarnas (11)pipornas (15)piskorna (13)planings (12)plankans (12)plankors (13)plogarna (13)polarnas (12)popplars (18)pukornas (16)pulkorna (16)pulsarna (14)pungarna (15)punkarna (15)pupporna (21)sagolika (11)sannolik (10)sipporna (15)skalning (10)skalorna (10)skapliga (13)skogarna (11)slanorna (9)slappnar (14)slukarna (12)sluparna (14)snarlika (9)snokarna (10)snorkiga (11)spikarna (12)spolning (13)springan (12)sprungna (15)ugnarnas (12)ukrainas (12)ungarnas (12)ungkarls (13)upplagan (18)upplagas (18)upplagor (19)upplopps (24)uppropas (21)uppspira (20)urklipps (18)uslingar (12)

7 - Ord bestående av bokstäver (179)

agornas (9)alikans (8)alikors (9)analogi (9)anarkin (8)angolas (9)angripa (11)angrips (11)aningar (8)anklars (8)ankorna (9)anlopps (14)annikas (8)anoraks (9)anornas (8)anrikas (8)anropas (11)apornas (11)aprikos (12)galorna (9)glorian (9)glorias (9)glunkar (12)glunkas (12)glupska (15)granska (9)gulorna (12)gunnars (11)gurkans (12)iglarna (8)iglorna (9)ilarnas (7)ilsknar (8)inlagan (8)inlagor (9)inlopps (14)inropas (11)iranska (8)kalorin (9)kannors (9)kanslin (8)kaplans (11)kapning (12)kappans (14)kappors (15)kapslar (11)kilarna (8)kilonas (9)klappar (14)klappas (14)klingan (9)klingar (9)klingas (9)klingor (10)klippan (14)klippar (14)klippas (14)klippor (15)klornas (9)klungan (12)klungas (12)kluriga (12)knappar (14)knaprig (12)knasiga (9)knipans (11)knipors (12)knippan (14)knippas (14)knippor (15)knipsar (11)knogars (10)knopars (12)knoppar (15)knoppas (15)konsuln (12)konunga (13)konungs (13)kopians (12)kopparn (15)koppars (15)kopplar (15)kopplas (15)korniga (10)kronans (9)krusiga (12)kulorna (12)kungars (12)kunniga (12)kupongs (16)kuporna (15)kuriosa (12)kusliga (12)lappars (13)liarnas (7)ligorna (9)likarna (8)linorna (8)lisorna (8)loarnas (8)logiska (10)loppans (14)lungans (11)lungors (12)luppars (16)luspank (14)naglars (8)nappars (13)niornas (8)oklaras (9)okunnig (13)osaliga (9)pannors (11)pappans (16)pappors (17)paprika (14)parning (11)pigorna (12)pikarna (11)pilarna (10)pinnars (10)piporna (14)planing (11)plankan (11)plankor (12)plaskar (11)plogars (12)polarna (11)poppiga (18)popplar (17)porslin (11)proppas (17)pukorna (15)pulkans (14)pulkors (15)pungars (14)puppans (19)puppors (20)ruskiga (12)sagolik (10)sagorna (9)sakliga (9)sikarna (8)silarna (7)silorna (8)skaplig (12)skingra (9)skippar (14)skorpan (12)slaknar (8)slangar (8)slappna (13)slingan (8)slingor (9)slingra (8)slinkan (8)slungar (11)snappar (13)snarlik (8)sniglar (8)snorkig (10)solarna (8)spaning (11)springa (11)sulorna (11)suparna (13)ugnarna (11)ukraina (11)ulrikas (11)ungarna (11)ungkarl (12)upplaga (17)upplopp (23)uppropa (20)upprops (20)uppsala (16)uppslag (17)urklipp (17)urlakas (11)

6 - Ord bestående av bokstäver (304)

agnars (7)agorna (8)alikan (7)alikas (7)alikor (8)alnars (6)alpina (9)analog (8)anarki (7)angola (8)angrip (10)anings (7)ankans (7)anklar (7)ankors (8)anlags (7)anlopp (13)annars (6)annika (7)anorak (8)anorna (7)anrika (7)anropa (10)anrops (10)ansgar (7)anskri (7)anslag (7)anslog (8)aplars (9)aporna (10)aprils (9)arians (6)ariska (7)aulans (9)aurans (9)galans (7)galopp (14)galors (8)ganska (8)gaskar (8)gipsar (10)gloria (8)glosan (8)glukos (12)glunka (11)glupsk (14)gnolar (8)granna (7)grinas (7)gripas (10)gripna (10)grunna (10)grupps (16)gulans (10)gulnar (10)gulors (11)gunnar (10)gurkan (11)gurkas (11)iglars (7)iglons (8)iglors (8)ilarna (6)ilskan (7)ilskna (7)inkans (7)inlaga (7)inlopp (13)inropa (10)inslag (7)insupa (12)iransk (7)isarna (6)kalori (8)kanals (7)kanins (7)kannor (8)kanons (8)kansli (7)kaplan (10)kappan (13)kappor (14)kapsla (10)karins (7)kausal (10)kilars (7)kilona (8)kilons (8)klagan (8)klagar (8)klagas (8)klappa (13)klaras (7)klarna (7)klasar (7)klinga (8)klippa (13)klipps (13)klorna (8)klunga (11)kluras (10)klurig (11)knappa (13)knapps (13)knapra (10)knasig (8)knipan (10)knipas (10)knipna (10)knipor (11)knippa (13)knipsa (10)knogar (9)knopar (11)knopps (14)kolans (8)konsul (11)konung (12)kopian (11)koppar (14)koppla (14)kornas (8)kornig (9)kransa (7)krigas (8)kronan (8)kronas (8)kropps (14)krupna (13)krusig (11)kulans (10)kulors (11)kungar (11)kunnig (11)kupans (13)kupong (15)kupors (14)kuslig (11)lagars (7)lagras (7)lakans (7)langar (7)langas (7)lankas (7)lansar (6)lappar (12)lappas (12)liarna (6)ligans (7)ligors (8)likars (7)liknar (7)liknas (7)linans (6)lingon (8)linkar (7)linors (7)lirkas (7)loarna (7)logisk (9)loppan (13)lugnar (10)lugnas (10)lungan (10)lungor (11)lunkar (10)luppar (15)luriga (10)naglar (7)naglas (7)nalkar (7)nalkas (7)nappar (12)nappas (12)niklas (7)niorna (7)nokias (8)nornas (7)norska (8)oklara (8)organs (8)orkans (8)orsaka (8)osalig (8)osanna (7)paniks (10)pannor (10)pansar (9)pappan (15)pappor (16)pigans (10)pigors (11)pikars (10)pilars (9)pinnar (9)pipans (12)pipors (13)piskan (10)piskar (10)piskor (11)planka (10)planks (10)plaska (10)plings (10)plogar (11)polara (10)polska (11)poppig (17)poppis (16)pralin (9)proppa (16)propps (16)prosan (10)prunka (13)pukans (13)pukors (14)pulkan (13)pulkor (14)pulsar (12)pungar (13)punkar (13)puppan (18)puppor (19)rankas (7)ranson (7)ringas (7)ringla (7)ripans (9)roliga (8)rosiga (8)runans (9)rusiga (10)ruskig (11)saklig (8)saknar (7)saliga (7)salong (8)siarna (6)signal (7)signar (7)sinkar (7)sippan (12)sippor (13)sippra (12)skalan (7)skalar (7)skalor (8)skapar (10)skaran (7)skarpa (10)skippa (13)skogar (9)skolan (8)skonar (8)skopan (11)skorna (8)skorpa (11)skrala (7)skrapa (10)skurna (10)slagna (7)slakna (7)slanan (6)slanor (7)slappa (12)slinga (7)slinka (7)slipar (9)slippa (12)slogan (8)slokar (8)slopar (10)slukar (10)slunga (10)slupar (12)snappa (12)snaran (6)snarka (7)snikna (7)snokar (8)snopna (10)soliga (8)sonika (8)soppan (13)sopran (10)spakar (10)spanar (9)sparka (10)spikar (10)spinna (9)spiran (9)spolar (10)spraka (10)sprang (10)spring (10)ugnars (10)ulrika (10)ungars (10)unions (10)upprop (19)urlaka (10)urnans (9)urskog (12)usling (10)

5 - Ord bestående av bokstäver (333)

agans (6)agnar (6)agnas (6)agoni (7)agors (7)ainas (5)alars (5)alias (5)alika (6)alnar (5)alpin (8)aning (6)ankan (6)ankar (6)ankor (7)anlag (6)annas (5)anors (6)anrop (9)ansar (5)apans (8)aplar (8)apors (9)april (8)argas (6)arian (5)arias (5)arisk (6)askan (6)askar (6)aspar (8)aulan (8)aulas (8)auran (8)auras (8)galan (6)galna (6)galon (7)galor (7)gapar (9)gapas (9)gasar (6)gasol (7)gipsa (9)glans (6)glapp (12)glosa (7)gnola (7)gnuns (9)grann (6)grina (6)gripa (9)grips (9)grupp (15)grusa (9)gulan (9)gulna (9)gulor (10)gurka (10)iglar (6)iglon (7)iglor (7)iglos (7)ikapp (12)ikons (7)ilars (5)ilska (6)ingas (6)inkan (6)inkas (6)inrop (9)insup (11)iraks (6)irans (5)kalas (6)kanal (6)kanar (6)kanin (6)kanna (6)kanon (7)kapar (9)kapas (9)kappa (12)karga (7)karin (6)karla (6)karls (6)karps (9)kilar (6)kilon (7)kilos (7)kinas (6)kisar (6)klaga (7)klago (8)klang (7)klapp (12)klara (6)kliar (6)klias (6)klipp (12)klons (7)klors (7)klung (10)klura (9)knapp (12)knipa (9)knips (9)knopp (13)knops (10)kolan (7)kopia (10)koral (7)koras (7)korgs (8)korna (7)korsa (7)korus (10)kosan (7)krans (6)kriga (7)krigs (7)kring (7)krogs (8)krona (7)kropp (13)krupp (15)krusa (9)kulan (9)kulas (9)kulna (9)kulor (10)kunga (10)kungl (10)kungs (10)kunna (9)kupan (12)kupar (12)kupas (12)kupol (13)kupor (13)kusin (9)lagar (6)lagas (6)lagra (6)lagun (9)lakan (6)lakar (6)lakas (6)langa (6)lanka (6)lapar (8)lapas (8)lappa (11)liars (5)ligan (6)ligor (7)likar (6)likna (6)linan (5)linas (5)linka (6)linor (6)lipar (8)liras (5)lirka (6)lisan (5)lisor (6)loars (6)logik (8)loppa (12)lugna (9)lunga (9)lunka (9)luras (8)lurig (9)nagla (6)nakna (6)nalka (6)nappa (11)napps (11)nasal (5)nasar (5)nians (5)ninas (5)niors (6)noaks (7)nokia (7)norna (6)norsk (7)oklar (7)olaga (7)olgas (7)olika (7)opaka (10)orala (6)organ (7)orkan (7)orkas (7)orsak (7)osann (6)oskar (7)panik (9)panna (8)pappa (14)papua (14)paras (8)paris (8)pauls (11)piano (9)pigan (9)pigor (10)pikar (9)pilar (8)pinar (8)pinas (8)pipan (11)pipas (11)pipor (12)piska (9)plank (9)plask (9)pling (9)plira (8)plogs (10)pokal (10)polar (9)polis (9)polsk (10)porla (9)prags (9)prins (8)prisa (8)propp (15)prosa (9)pukan (12)pukor (13)pulka (12)puppa (17)ragla (6)rakna (6)ranka (6)raska (6)raspa (8)rikas (6)ringa (6)rings (6)rinna (5)ripan (8)ripas (8)rispa (8)rolig (7)ropas (9)rosig (7)runan (8)rusig (9)ruska (9)sagan (6)sagor (7)sakna (6)salar (5)salig (6)sanka (6)sanna (5)sarga (6)signa (6)sikar (6)silar (5)silon (6)silor (6)sinar (5)sinka (6)sippa (11)sirap (8)skala (6)skalp (9)skapa (9)skara (6)skarp (9)skina (6)skinn (6)skira (6)skola (7)skona (7)skopa (10)skorp (10)skral (6)skria (6)skrin (6)skura (9)slaka (6)slana (5)slang (6)slapp (11)slika (6)slipa (8)slira (5)sloka (7)slopa (9)sluga (9)sluka (9)snara (5)snoka (7)solar (6)solig (7)solna (6)sonar (6)sopan (9)sopar (9)soppa (12)sorla (6)spana (8)spann (8)spara (8)spark (9)spika (9)spinn (8)spion (9)spira (8)spola (9)sulan (8)sulor (9)supar (11)surna (8)ugnar (9)ungar (9)ungas (9)unika (9)union (9)unkna (9)unnar (8)unnas (8)urnan (8)

4 - Ord bestående av bokstäver (258)

agan (5)agar (5)agas (5)agna (5)agns (5)agor (6)aina (4)alar (4)algs (5)alns (4)anal (4)anar (4)anas (4)anis (4)anka (5)anna (4)anns (4)anor (5)ansa (4)anus (7)apan (7)apar (7)apas (7)apor (8)arga (5)aria (4)arks (5)arla (4)asar (4)aska (5)aula (7)aura (7)gala (5)gapa (8)garn (5)gasa (5)gask (6)gira (5)giro (6)glas (5)glor (6)glos (6)gnor (6)gnos (6)gnun (8)gnus (8)gran (5)grin (5)grip (8)gris (5)grop (9)gros (6)grus (8)gula (8)guns (8)gupp (14)gurk (9)ians (4)iglo (6)ikon (6)ilar (4)ilas (4)inga (5)inka (5)inkl (5)irak (5)iran (4)isar (4)kala (5)kana (5)kann (5)kaos (6)kapa (8)kapp (11)karg (6)karl (5)karp (8)kars (5)kila (5)kilo (6)kina (5)kisa (5)klan (5)klar (5)klas (5)klia (5)klon (6)klor (6)knip (8)knog (7)knop (9)kola (6)kons (6)kopp (12)kora (6)korg (7)korn (6)korp (9)kors (6)kosa (6)krag (6)kran (5)kras (5)krig (6)kris (5)krog (7)kron (6)krus (8)kula (8)kung (9)kupa (11)kupp (14)kura (8)kurs (8)laga (5)lags (5)laka (5)lans (4)laos (5)lapa (7)lapp (10)lars (4)lian (4)liar (4)liga (5)lika (5)lina (4)lins (4)lipa (7)lira (4)lisa (4)lisp (7)loar (5)logi (6)loks (6)lons (5)lopp (11)lugn (8)lung (8)lupp (13)lura (7)lurs (7)napp (10)nian (4)niga (5)nils (4)nina (4)nior (5)noak (6)noga (6)olag (6)olas (5)olga (6)olik (6)opak (9)opus (11)oral (5)orka (6)orna (5)orsa (5)pann (7)papp (13)para (7)park (8)pars (7)paul (10)paus (10)pias (7)piga (8)pina (7)pinn (7)pipa (10)pips (10)plan (7)plog (9)plus (10)prag (8)pris (7)puka (11)puls (10)pung (11)punk (11)pura (10)raka (5)rang (5)rank (5)rann (4)rapp (10)raps (7)rasa (4)rask (5)rauk (8)rika (5)riks (5)ring (5)ripa (7)risk (5)roas (5)ropa (8)rops (8)rosa (5)ruin (7)runa (7)rusa (7)saga (5)sago (6)salu (7)sank (5)sann (4)sara (4)siar (4)sila (4)silo (5)sina (4)sira (4)skal (5)skar (5)skin (5)skir (5)skog (7)skol (6)skon (6)skor (6)skri (5)skur (8)slag (5)slak (5)slik (5)slip (7)slog (6)slug (8)slup (10)snar (4)snok (6)snor (5)sola (5)sona (5)sopa (8)sopp (11)sorg (6)sork (6)sorl (5)spak (8)spik (8)spol (8)suga (8)sula (7)supa (10)sura (7)ugns (8)unga (8)unik (8)unna (7)unos (8)uran (7)urin (7)urna (7)usla (7)

3 - Ord bestående av bokstäver (110)

aga (4)agn (4)aik (4)air (3)alg (4)aln (3)alp (6)alu (6)ana (3)ank (4)ann (3)ans (3)apa (6)arg (4)ark (4)ars (3)ask (4)asp (6)gal (4)gap (7)gas (4)gin (4)gir (4)glo (5)gno (5)gnu (7)gol (5)gro (5)gul (7)gun (7)ian (3)ila (3)isa (3)kal (4)kan (4)kap (7)kar (4)kil (4)kli (4)klo (5)kol (5)kon (5)kor (5)kos (5)kul (7)kur (7)lag (4)lik (4)lin (3)lna (3)log (5)lok (5)lon (4)los (4)lur (6)lus (6)nia (3)nio (4)nog (5)nos (4)oas (4)ola (4)opp (10)ork (5)par (6)pga (7)pia (6)pig (7)pik (7)pil (6)pin (6)pip (9)pli (6)pol (7)pop (10)puk (10)pur (9)rak (4)ras (3)rik (4)ris (3)roa (4)rop (7)ros (4)run (6)rus (6)sak (4)sal (3)sia (3)sig (4)sik (4)sil (3)sin (3)sir (3)ska (4)sko (5)sno (4)sol (4)son (4)sri (3)sug (7)sup (9)sur (6)ugn (7)ung (7)uno (7)uns (6)upp (12)urs (6)usa (6)

2 - Ord bestående av bokstäver (28)

ai (2)al (2)an (2)ar (2)as (2)il (2)in (2)is (2)kg (4)kl (3)ko (4)kr (3)la (2)lo (3)ni (2)nr (2)nu (5)ok (4)os (3)pi (5)pr (5)ps (5)ro (3)sa (2)si (2)sk (3)so (3)ur (5)