Med hjälp av bokstäverna o, x kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver (1)

ox (10)