Med hjälp av bokstäverna j, o kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver (2)

jo (9)oj (9)