Med hjälp av bokstäverna �, �, s, a kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver (2)

as (2)sa (2)