Med hjälp av bokstäverna �, �, a, r kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver (1)

ar (2)