Med hjälp av bokstäverna �, �, �, �, �, �, r, e kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver (1)

er (2)